Leva Litet

Ventilation i litet hus – Attefallshus, Bolundare & Tiny house

Ventilation i litet hus – Attefallshus, Bolundare & Tiny house

Inlägget kan innehålla samarbetslänkar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Ventilation i attefallshus, bolundare, tiny house och andra små hus

Ventilation i små hus är något som har stor inverkan på byggnadens långvariga hälsa. Eftersom dessa byggnader är mindre än vanliga villor och lägenheter stannar fukt, dofter, matos, och andra former av luftburna otäckheter som radon och mikroorganismer mycket lättare.

Utan en väl fungerande ventilation i ett litet hus finns det större risk för fuktskador, mögel, instängda dofter och missfärgningar från matos.

Det är även bra att veta att det finns krav på hur luftflödet i en byggnad ska vara. Regeln är enligt Boverket – ”Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi.”

Det finns även ett krav att radonhalten i luften inte får vara för hög.

I detta inlägg tänkte jag därför gå igenom lite saker som kan vara bra att tänka på när man bygger ett litet hus.

Jag listar lite olika former av ventilation, och förhoppningen är att du som läsare ska få lite bättre koll på vilka alternativ som finns att välja bland.

Mot slutet förklarar jag även vad decentraliserad ventilation är och varför jag tror att det kan vara en bra lösning för ett litet hus.

Ha ventilationen med i planeringen från början

Om man designar och bygger ett attefallshus, bolundare eller tiny house själv är det bra att redan tidigt planera hur man ska utforma ventilationen.

Någon som lätt kan hända, speciellt i tiny houses då boytan ofta är liten och öppen är att fukt tränger sig ut till husets andra delar och istället för att luftas ut (som det gör mycket lättare i stora hus) stannar fukten kvar inne i byggnaden.

Om du bygger ett litet hus som kommer ha en öppen planyta kan det därför vara bra att veta var du ska placera duschen för att kunna ventilera ut fukten på bästa sätt. Det kan även vara bra att tänka på hur man ska hantera matoset som kommer uppstå om man tillagar mat. En effektiv matfläkt kan göra stor skillnad. Om man designar sitt hus och sedan i efterhand planerar för ventilationen är det lätt att huset får problem med att transportera luften på det effektivaste sättet.

Ventilera inte som en lösning på andra problem

Ett bra tips som Boverket ger i deras del om ventilering är att se byggnaden som ett system. Man kan till exempel använda bra hälsosamma byggmaterial för att minska de kemiska ämnen som finns i inomhusluften. Man kan isolera byggnaden på ett bra sätt så att byggnaden kan ”andas” och bygga solavskärmning för att slippa ventilera bort det överflöd av varmluft som annars stannar kvar i byggnaden (Man kan även använda värmeväxlare för att återvinna denna varmluft. Mer om värmeåtervinning längre ned!).

Inte bara blir det en bekvämare och hälsosammare miljö att bo i, man slipper utnyttja lika mycket av jordens resurser genom driften av fläktar och andra ventilationssystem.

Att ventilera ska ses som en förbättring av en redan hälsosam inomhusmiljö.

Olika typer av ventilation

Det finns olika typer av metoder man kan använda sig av för att ventilera ett hus. Nedan går jag igenom några av de vanligaste metoderna.

Det finns 5 metoder av ventilation man brukar prata om. Dessa är

 1. Självdrag (S)
 2. Mekanisk frånluft (F)
 3. Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)
 4. Mekanisk frånluft och tilluft (FT)
 5. Mekanisk frånluft och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
Punkt 5 (FTX) är det mest sofistikerade ventilationssystemet och punkt 1 (självdrag) det mest grundläggande.

 

Notera att inte alla dessa ventilationsmetoder är lämpliga för ett litet hus. Jag listar ändå alla de olika ventilationsmetoderna för att du ska få en bättre överblick och jag listar fördelar och nackdelar med de olika systemen så du själv kan avgöra vad som blir bäst för ditt hus.

1 - Självdrag (S)

Självdrag är en gammal form av ventilation och egentligen den mest naturliga formen av ventilation. Det går ut på att luften i huset cirkulerar själv utan någon hjälp från fläktar eller annan mekanisk ventilation. Man utnyttjar luftens naturliga rörelser för att skapa ett luftflöde genom huset.

Eftersom varm luft stiger kan man utnyttja detta genom att låta den varma luften röra sig ut från husets övre delar genom luftkanaler (till exempel en skorsten eller ventiler utplacerade på olika ställen i huset). När den kalla luften stiger i huset skapar det ett undertryck och luften utanför tränger sig in genom luftventiler i huset (vanligt på äldre byggnader var att ha så kallade springventiler vid fönsterna).

Självdrag var vanligare förr i tiden då husen inte var lika täta. Luften kunde röra sig friare i husen men problemet var att man behövde värma upp huset otroligt mycket under vintern då kall luft ofta trängde sig in i huset. Det är alltså inte en energieffektiv lösning.

Det finns både fördelar och nackdelar med självdrag, men det kan vara värt att veta att självdrag i princip inte funkar överhuvudtaget på sommaren då det är varmt ute. Eftersom självdrag skapas genom värmeskillnaden mellan uteluft och inneluft kommer luften stå stilla vid höga utetemperaturer.

Fördelar med självdrag

 • Ingen eldrift krävs då det utnyttjar de naturliga rörselserna i luften.
 • Tyst. Man undviker de ljud som fläktar och andra ventilationssystem kan skapa.
 • Inga mekaniska delar som kan sluta fungera, så väldigt lite underhåll behövs.
 • Lätt att installera själv (endast ventiler som behöver monteras på ytterväggarna och eventuell insläppsventiler vid ex fönster).
 • Billigare än andra alternativ.
Nackdelar med självdrag
 
 • Inte energieffektivt då den varma luften endast lämnar huset via utflöden.
 • Inte effektivt när det är varmt ut.
 • Inte jätte effektivt mot fukt, så större risk för mögel inomhus (speciellt i en liten byggnad).
 • Svårare att uppnå de utflödeskrav på 0,35 liter/sekund som finns i byggreglerna än med mekanisk ventilation.
 • Också svårare att uppnå de radonkrav som finns i boverkets byggregler.
Personligen skulle jag ej nöja mig med endast självdrag i små byggnader som attefallshus, bolundare och tiny houses då det inte är jätte effektivt mot fukt, vilket jag personligen tänker väldigt mycket på. Att få mögel och fuktskador för att fukten inte kan lämna byggnaden är inte kul.

2 - Mekanisk frånluft (F)

Mekanisk frånluft fungerar på liknande sätt som självdrag men med hjälp av fläktar kan man säkerställa att luften flödar även när det är varmt ute. Luften förs in i till exempel ventiler vid fönsterna, och man har sedan utsläpps-ventiler vid olika platser i huset. Viktigast är att ha utsläpp vid utrymmen som kök och badrum för att släppa ut den fuktiga luften som lätt bildas i dessa utrymmen.

Med hjälp av fläktar sugs sedan den varma inneluften ut, och skapar därför ett bättre luftflöde inne i byggnaden.

Fördelar med F-system – mekanisk frånluft

 • Lättare att kontrollera luftflödet än med självdrag.
 • Bättre luftflöde än med självdrag.
 • Bättre luftkvalitet än med självdrag.
Nackdelar med F-system – mekanisk frånluft

 

 • Högre energiförbrukning än självdrag.
 • Åtvervinner inte den varma luften.
 • Risk för drag inomhus då man inte kontrollerar tilluften.

3 - Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

Genom att att använda sig av en värmeväxlare/värmepump kan man återvinna den varma frånluft som transporteras ut ur byggnaden. Istället för att bara släppa ut den varma luften genom ventiler kan man istället återvinna värmen. Detta är ett mycket mer energieffektivt sätt än att endast använda sig av mekanisk frånluft där den varma luften släpps ut ur huset utan att användas till något.

Med ett FX-system kan man minska elförbrukningen kopplat till uppvärmning av huset med upp till 50%.

I grundläggande termer kan man säga att en värmeväxlare återvinner värmen från den varma luften innan den transporteras ut. Fläktaggregatet kan sedan kopplas till en värmepump vars vatten värms upp av den varma luften och detta varmvatten kan sedan användas för att värma upp huset igen.

Hur kan det kombineras med uppvärmningen av huset?

Vattnet förvärms och kan sedan värmas ytterligare för till exempel användning av tappvattnet, duschvattnet, golvvärmen (om man har vattenburet golvvärme) eller element om man har det. På så sätt kan man alltså minska elförbrukningen för sitt attefallshus, bolundare eller tiny house.

(Notera – det finns även andra former av värmeväxling i FX-system)

Fördelar med FX-system – mekanisk frånluft med värmeåtervinning

 • Lättare att kontrollera luftflödet än med självdrag.
 • Bättre luftflöde än med självdrag.
 • Bättre luftkvalitet än med självdrag.
 • Bidrar till en mycket lägre energiförbrukning i huset än om man bara har mekanisk frånluft utan värmeåtervinning.
Nackdelar med FX-system – mekanisk frånluft med värmeåtervinning
 
 • Risk för drag inomhus då man inte kontrollerar tilluften.
 • Värmepumpen är ännu ett installationsmoment och kan behöva service längre fram.
 • Värmepumpen kräver utrymme vilket kan vara svårt att lösa i ett attefallshus, bolundare eller tiny house.
Dessa frånluftsvärmepumpar kan vara väldigt stora (som kylskåp) och är kanske inte de bäst lämpade systemen för ett litet hus.

Frånluftsvärmepump NIBE F750. Bild – Värmepumpshopen.

4 - Mekanisk frånluft och tilluft (FT)

Denna formen av ventilation är det man vill ha om man vill kontrollera ventilationen i byggnaden helt. Att ha mekaniskt flöde av både tilluft och frånluft är mycket mer effektivt än att bara ha mekanisk frånluft.

Istället för att bara ha utsläpp för frånluften har man även intag för tilluften och på så sätt blir luftflödet i huset mycket bättre.

Viktigt att tänka på är att luften behöver ledas via luftkanaler genom till exempel rör för att mötas i ett ventilationsaggregat. Detta tar självklart upp plats i väggarna/taket.

Fördelar med FT-system – mekanisk frånluft och tilluft

 • Bättre kontroll över både tilluft och frånluft.
 • Bättre luftkvalitet än med endast mekanisk frånluft.
 • Hanterar fuktig luft effektivare än om man endast har mekanisk frånluft.
Nackdelar med FT-system – mekanisk frånluft och tilluft

 

 • Högre elförbrukning än med självdrag eller om man endast har mekanisk frånluft.
 • Återvinner ej värmen om man inte har värmeväxlare.
 • Fläktar = Risk för mer ljud i byggnaden.
 • Enligt Boverket – ”FT-system utan värmeåtervinning går inte att förena med energisnålt byggande och uppfyller inte gällande BBR-krav.”
Att ha mekanisk frånluft och tilluft är definitivt det bästa sättet om man vill kunna kontrollera luftflödet i sitt hus.
Däremot är FT inte speciellt energieffektivt om man inte använder värmeåtervinning på luften. Det går alltså åt väldigt mycket energi för att driva aggregatet.
Detta går dock att motverka med hjälp av värmeåtervinning som istället ger byggnaden en lägre energiförbrukning än andra alternativ.  Därför är det mest kompletta ventilationssystemet ett så kallat FTX system. Det är alltså mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning.

5 - Mekanisk frånluft och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

FTX ventilation är idag de mest kompletta systemet när det kommer till energieffektivitet och luftflöde.

Det ger en fullständig kontroll över både tilluft och frånluft och kan idag återvinna upp till 80-90% av värmen som passerar aggregatet.

Kan som med FX-system kopplas till en värmepump för att integreras till uppvärmningen av huset.

Ett FTX-system minskar energiförbrukningen i ett hus samtidigt som det ger ett väldigt effektivt luftflöde. I aggregatet finns även luftfilter som filtrerar luften, vilket bidrar till renare luft inomhus.

Fördelar med FTX-system – Mekanisk frånluft och tilluft med värmeåtervinning

 • Det system som ger störst kontroll över luftflödet i huset.
 • Energieffektiv ventilation som återvinner värmen i huset som annars går förlorad.
 • Ren inomhusluft genom luftfilter.
 • Bra ventilation året runt.
 • Ingen risk för kalldrag.
Nackdelar med FTX-system – Mekanisk frånluft och tilluft med värmeåtervinning

 

 • Dyrare att installera än andra alternativ.
 • Fläktarna kan låta, vilket kan skapa ett störmoment i ett litet hus.
 • Kräver mer underhåll.
 • Själva aggregatet drar el vilket man måste ha med i beräkningarna.
 • Aggregatet samt värmepump kan vara svårt att få plats med i ett litet hus.
 • Luften behöver transporteras via väggarna till aggregatet genom exempelvis rör, vilket kräver installation.
Ett traditionellt FTX-system är definitivt det mest effektiva ventilationsystemet men nackdelen (speciellt i små hus) är att systemet tar upp plats, och kräver ett installationsmoment. Frågan är om det är ett bra val i ett så litet hus.
Läs nästa punkt för att se vad det finns för alternativ.

Decentraliserad ventilation - Enkelt alternativ för ett litet hus?

Decentraliserad ventilation kan vara ett annat alternativ för de som vill ha en enkel ventilation som också har värmeåtvervinning. I grunden kan man säga att decentraliserade ventilationssystem är en form av enklare FTX-ventilation.

Man behöver inte ha ett stort fläktaggregat installerat och man behöver inte heller dra några rör i väggarna för att transportera luften.

Decentraliserad ventilation går ut på att man istället för att ha ett kanalfläktsystem där flera fläktar transporterar luften till ett aggregat som sedan hanterar värmeväxlingen har man fristående fläktar med egna värmeväxlare. Man kan sedan lätt anpassa hur många fläktar man har i varje rum för att uppfylla det luftflöde man vill uppnå. Detta gör det även enkelt att installera fler fläktar i efterhand om det skulle behövas.

I praktiken fungerar det så här – En fläkt släpper ut varm luft inifrån huset och med hjälp av en keramikplatta absorberas majoriteten av värmen från luften. Efter cirka 70 sekunder skiftar fläkten riktning och drar sedan in kall in till huset. Vad som händer nu är att den varma keramikplattan förvärmer den kalla luften så när luften kommer in i huset är luften inte lika kall och då behövs det inte lika mycket energi för att värma upp huset.

Eftersom man har flera fläktar (minst 2) samarbetar dessa med varandra och skiftar mellan frånluft och tilluft. Jag beskriver detta med hjälp av ett exempel.

Exempel

Du har 2 fristående fläktar med värmeväxling i ett rum (fläkt A och fläkt B).

Fläkt A släpper ut varm frånluft från huset i 70 sekunder. Keramiken inne i fläkten blir varm.

Fläkt B släpper samtidigt in kall tilluft utifrån i 70 sekunder. Den redan varma keramiken i fläkten släpper ifrån sig värme till den kalla luften som blir förvärmd innan den släpps in i huset.

Fläktarna byter sedan riktning samtidigt och processen fortsätter på detta sätt för att skapa ett jämnt luftflöde med värmeåtervinning.

Nedan är ett exempel på ett sådant system. Ventilationen heter Lunos e2.

 

Fläkt 1 av 2 i ett tiny house. En Lunos e2 ventilationsfläkt med värmeväxling. Sedd från insidan. Källa: https://www.tinyhome.io/lunos/

Fläkt 1 av 2 i ett tiny house. En Lunos e2 ventilationsfläkt med värmeväxling. Sedd från utsidan. Källa: https://www.tinyhome.io/lunos/

Fläkt 2 av 2 i ett tiny house. En Lunos e2 ventilationsfläkt med värmeväxling. Sedd från insidan/utsidan. Källa: https://www.tinyhome.io/lunos/

Ägaren av huset har alltså valt att installera 2 av dessa fläktar. En i ena sidan av huset precis bredvid ytterdörren. Den andra är placerad i badrummet. Vilken placering som är bäst är lite olika beroende på hur ditt hus är utformat.

Tänk på att även om man placerar dessa i närheten av kök/badrum kan det vara en bra idé att placera fläktar vid dusch och spis som går att slå på/stänga av med en knapp för att lätt kunna öka luftflödet om det skulle bli fuktigt i luften, säg när man duschar eller kokar pasta.

Nedan är en 5 minuters video (på engelska) där de installerar ett Lunos ventilationssystem.

HRV står för Heat Recovery Ventilation. Det vill säga ventilation med värmeåtervinning.

Ett annat decentraliserat ventilationssystem är NIBE DVC 10.

NIBE-DVC-10
NIBE DVC 10

Så här beskriver NIBE sin DVC 10 – ”NIBE DVC 10 är en energieffektiv ventilationsenhet, för hus med självdrag, som både ventilerar huset och återvinner energi. Ventilationsenheten kräver inget kanalfläktsystem och är enkel att installera. NIBE DVC 10 är lämplig att kombinera med en värmepump.

NIBE DVC 10 har en inbyggd fläkt som arbetar i två riktningar för att skapa ett bra inomhusklimat. Den uppvärmda inomhusluften sugs ut ur bostaden vilket gör att enhetens keramiska kärna värms upp. Därefter vänds fläktens rotationsriktning och NIBE DVC 10 drar in uteluft. Den keramiska kärnan avger då sin lagrade värme, vilket innebär att cirka 90 % av den energi som annars skulle gå till spillo kan återvinnas.”

 

Observera – Dessa är enbart exempel. Vilken typ av ventilation som passar just ditt hus kan jag tyvärr inte säga. Tänk dock på att om du använder dig av denna typ av ventilation är det viktigt att ändå ha fläktar för våtrum och kök för att släppa ut fukten på ett bra sätt.

Sammanfattning - Vilken ventilation är bäst för ett litet hus?

Det är självklart svårt att säga vilken typ av ventilation som är bäst för just ditt hus, men om det är ett litet hus så borde man i alla fall tänka lite extra på fukten som uppstår, och att luftkvaliteten lätt blir sämre då luften lättare fylls av den koldioxid vi andas ut. Risken är högre att man får problem med mögel och andra luftburna problem, så det är viktigt att inte strunta i ventilationen i sitt attefallshus eller tiny house!

Mekanisk frånluft och tilluft med värmeåtervinning (FTX) de mest kompletta ventilationssystemen. Det kan dock vara svårt att installera dessa FTX-aggregat i så små hus som Attefallshus, Bolundare & tiny houses. De är anpassade för normalstora hus där man kan kan dra långa kanalfläktsystem i tak/väggar.

Man får också tänka på att både tilluften och frånluften kommer hanteras med fläktar vilket kan skapa ett visst ljud. Eftersom det är en liten yta man bor på kan ljudet skapa ett störmoment. Ofta står det på produktionsbeskrivningen på FTX-aggregat hur högt ljudet är så det kan vara bra jämföra olika alternativ och se vilket som är tystast.

En annan nackdel med FTX-system är att de är dyrare att installera än andra alternativ och att de kräver mer underhåll. De värmepumpar man ofta använder tillsammans med dessa ventilationssystem kan ta upp rätt mycket plats (typ som ett kylskåp).

 

Mitt personliga val i ett litet hus – Decentraliserad ventilation.

Decentraliserade ventilationssystem med värmeväxling är små, smidiga och energieffektiva system som inte tar upp lika stor plats som andra värmeväxlande ventilationssystem. De kräver mindre underhåll och är lättare att installera/byta ut.

Det är dock viktigt att tänka på extra ventilation vid wc och kök. Man kan till exempel ha enskilda fläktar som går att slå på med en knapp för att snabbt få bort den fuktiga luften vid dessa utrymmen.

Disclaimer – Jag är ingen expert och du borde kontakta en expert för eventuell rådgivning.

Fler källor

Dela gärna inlägget!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på email
Email

Tack!

Mattias

Mattias

Redaktör på LevaLitet.se

Du hittar fler relaterade inlägg längre ned efter annonserna!

Annons

Annons