Leva Litet

Tiny house i Sverige – Regler för hus på hjul!

Tiny house i Sverige – Regler för hus på hjul!

Inlägget kan innehålla samarbetslänkar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Tiny house i Sverige

Något som kan verka väldigt komplicerat när man planerar att bygga ett tiny house i Sverige är vilka regler det finns att förhålla sig till.

Eftersom hela konceptet med tiny houses fortfarande är relativt obefintligt i sverige finns det fortfarande väldigt dåligt med information om de regler som finns. Jag har spenderat timmar efter timmar för att försöka hitta så mycket information som möjligt och tänkte därför skriva ett inlägg där jag samlar massa information från olika källor i hopp om att göra det lite tydligare, både för mig själv men även för dig som läsare 🙂

Det finns 3 huvudsakliga områden där det finns regler att förhålla sig till om man planerar att bygga ett tiny house (hus på hjul) i Sverige.

 • Husbygget.
 • Transport.
 • Mark/tomt

Husbygget​

Det finns regler kring hur stort ett tiny house får vara, och om du ska ha ditt tiny house som huvudbyggnad på en tomt (bo permanent i huset) måste det även uppfylla vissa krav kring energi, tillgänglighet och utrymme.

Om man vill att huset ska byggas som ett permanentboende gäller i princip samma regler som för ett vanligt hus, och du behöver bygglov innan du bygger.

Observera – Det verkar som att det går att bo permanent i sitt tiny house utan att behöva bygglov om huset står på en tomt med ett befintligt hus som räknas som huvudbyggnad. I detta fall kan huset räknas som komplementbostadshus (Attefallshus). Sedan kan du i princip flytta huset som du känner för, men då gäller självklart regler vid de områden du parkerar huset på, och du kan behöva ett så kallat tidsbegränsat bygglov.

Så du behöver alltså förhålla dig till den kommunens regler där du först bygger huset, och sedan om du flyttar huset måste varje ny kommun du parkerar i godkänna huset.

Det finns huvudsakligen 4 saker man bör tänka på när man bygger ett tiny house som permanentboende.

1 - Storleken

Storleken – Storleken bestäms av några olika faktorer. Om du bygger huset som en huvudbyggnad för att bo i permanent kan du i teorin bygga hur stort du vill. Du kommer behöva ansöka om bygglov som om det vore ett vanligt hus och förhålla dig till samma standarder.

Vad jag har märkt bygger de allra flesta sina tiny houses efter de regler som gäller vid transport för att undvika problem om man ska flytta huset i framtiden. Det innebär att huset endast får ha vissa dimensioner i till exempel höjd, vikt och bredd. Jag går igenom dessa dimensioner i delen om Transport längre ned.

2 - Tillgänglighet

Detta är en punkt som kan vara knepig om man bygger ett tiny house. Enligt plan- och bygglagen ska permanentboende vara utformade så att de är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Detta gäller tomt och utformning av hus. Du kan läsa mer om detta hos bolagsverket på https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/.

3 - Utrymmen

I en permanentbostad kräver reglerna att huset alltid ska ha utrymme för vissa nödvändigheter. Det kan vara sovrum, toalett, kök och daglig samvaro. Du kan läsa mer om denna punkt hos bolagsverket på https://www.boverket.se

4 - Energikrav

När man bygger ett nytt hus säger reglerna att man endast får använda ett visst antal kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år. Det är olika beroende på var i Sverige ditt tiny house kommer stå men du kan läsa mer om detta hos bolagsverket på https://www.boverket.se

Transport

Transport – Om du planerar att bygga ditt hus på en hjulbas för att kunna flytta det i framtiden kräver detta att du förhåller dig till de regler som finns på vägarna. Det finns som sagt en standard som gäller på vägarna och om man håller sig inom denna kommer det inte uppstå några problem. De 3 huvudsakliga punkterna man borde tänka på är.

 • Bredd
 • Höjd
 • Vikt
Nedanför går jag igenom vad standarden är på svenska vägar och sedan vad för alternativ som finns.

Bredd

Standardbredden för transport på Svenska vägar är 2,6 meter. Det betyder att om man bygger sitt tiny house i denna bredd är det inga problem att transportera huset. Det finns dock möjlighet att bygga bredare än 2,6 meter om man markerar ut huset enligt transportstyrelsens föreskrifter vid transport. Citat från Transportstyrelsen – ”På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141. Om lasten är bredare krävs dispens som du kan ansöka om hos Trafikverket.”

Eftersom ett tiny house är odelbart som en båt tolkar jag det som att det inte borde vara några problem att transportera ett tiny house med 3,1 meter i bredd. Tänk på detta dock. Även om det är tillåtet så kan det ändå vara svårt att ta sig fram på alla vägar med ett tiny house som är över 3 meter brett.  Detta är en punkt ur transportstyrelsens föreskrifter ”8 § Innan färden påbörjas ska föraren förvissa sig om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten, hinder i höjd- och sidled m.m. ”

Det gäller alltså att planera i förväg vid eventuell transport. Detta är ju något man slipper tänka på om man bygger huset med en bredd på högst 2,6 meter då vägarna ska vara lämpade för denna bredd.

Höjd

Standardhöjden på svenska vägar är 4,5 meter. Det betyder att ens tiny house inte får vara högre än 4,5 meter om man ska transportera det på traditionellt visHär finns det inte jätte mycket alternativ. För att kunna transportera sitt tiny house kommer man med all sannolikhet behöva åka under en och annan bro. Där är ofta den högsta tillåtna höjden 4,5 meter. Jag antar att det finns en möjlighet att bygga högre än 4,5 meter men då gäller det att man verkligen vet att vägen man ska transportera huset på inte har några broar att köra under.

Extratips – Om du planerar att bygga inom ramen för attefallshus får inte ditt tiny house överstiga 4 meter från mark till taknock. Regler attefallshus

Vikt

Det finns ingen direkt maxvikt men tänk på detta – Förutom att vikten av ditt tiny house begränsas av den vikt själva underredet klarar av (trailer den står på) så finns det även regler kring hur tungt ett ekipage får vara vid transport. I teorin kan man bygga hur tungt tiny house som helst men om man planerar att dra huset själv med bil finns det några körkorts-regler som är bra att ha koll på. Nedan har jag klistrat in reglerna från Trafikverkets hemsida.

”Det finns tre olika körkortsbehörigheter för personbilar: B, B96 (utökad B) och BE. Skillnaden ligger i vilka släp du får dra.

B-behörighet (personbil)

Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg och en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg, eller en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3500 kg.

B 96 (utökad B)

Bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är över 3500 kg men inte mer än 4250 kg.

BE

Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen, om släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är över 3500 kg.”

Slutsats vikt – Vad behöver man för körkort för att transportera sitt tiny house själv?

B-körkort – Vi kan ju utesluta att du kommer kunna dra huset själv med endast B-körkort. Huset får i såna fall endast vara 750 kg.

Utökat B-körkort – Det finns en möjlighet att dra ett väldigt litet tiny house med utökat B-körkort. Huset har egentligen ingen begränsning på vikten men vikten för alltså inte överstiga 4250 kg tillsammans med bilen. Exempel – Enligt Car.info har en ny Volvo V70 en totalvikt på cirka 1900 kg-2400 kg. Om vi antar att man har en bil som väger 2000 kg får ens tiny house alltså väga 2250 kg, vilket är rimligt för ett väldigt litet tiny house. Det är dock väldigt viktigt att läsa på om sin egna bil innan man börjar transportera huset för det är inte säkert att bilen klarar av att dra ett så pass tungt ekipage.

BE-körkort – Nu snackar vi! Du får alltså dra en släpvagn med en totalvikt på 3500 kg. Att bygga ett tiny house som håller sig inom denna ramen är definitivt lättare än om man bara har Utökat B-körkort. Att köra upp för BE-körkort är nog det bästa alternativet för dig som vill dra ditt tiny house själv.

Annars finns det två andra alternativ – Ta körkort för lastbil för att kunna dra tungt ekipage eller transportera ditt tiny house med hjälp av en transportfirma.

Transportera tiny house med firma

Om man vill ta hjälp av en transportfirma kan dessa dimensioner förändras. Man kan till exempel bygga huset tyngre än 3,5 ton och med en bredd på 350 centimeter. Dessa transportfirmor har all utrustning som krävs för att transportera bred och tung last och om man går denna väg har man lite mer spelrum i själva byggandet. Nackdelen är att man inte är lika fri att transportera sitt tiny house som man känner för, och att det kostar pengar såklart.

Mark/tomt

Mark/tomt – Det finns regler kring var man får ställa sitt tiny house. Om du planerar att ställa huset i ett område med tomter finns det vanligtvis en detaljplan för området. Denna är uppsatt av kommunen och reglerar rättigheter och skyldigheter mellan markägare och samhälle. Samt markägare emellan. Det betyder att det finns vissa riktlinjer för vilken typ av byggnad som får uppföras i området. Hur stort man får bygga och hur huset får se ut. För oss som vill ställa upp ett tiny house på en tomt kan det alltså uppstå en del problem.

Det enklaste sättet för att ta reda på vilka riktlinjer som gäller för det området du spanar in är att kontakta kommunkontoret och be om detaljplanen.

En annan viktig sak att tänka på är att om du har en väldigt liten tomt och bygget kommer ske nära en tomtgräns kan det vara bra att kolla upp vad som gäller i det området. Vanligtvis behövs grannarnas godkännande om bygget sker väldigt nära tomtgränsen. Citat från bolagsverket.se – “Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.”

Om du väljer att köpa mark som inte tillhör ett bostadsområde, till exempel om du köper en tomt ute i skogen kommer det vara lättare att få godkännande för själva byggnaden. Citerat från bolagsverket.se – “Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.”

Att köpa en tomt utanför detaljplanerat område gör det alltså enklare att bygga som man vill, men det kommer innebära ett par svårigheter som kan vara bra att tänka på.

Det kan till exempel vara svårare att få el, vatten och avlopp draget till huset (om man vill ha det). Det kan även bli svårare vid eventuell transport av ditt tiny house då det inte är säkert att det finns bra vägar i området.

Regler om du/ni bygger ert tiny house utan hjälp

Du får bygga ditt tiny house helt själv om du så vill. I såna fall anger du dig själv som byggherre när du ansöker om bygglov.

Det kan dock behövas en kontrollansvarig för bygget. En kontrollansvarig är en certifierad person som ska se till att upprätta den byggplan som är satt för bygget. Personen ska vara självständig och får alltså inte vara släkt eller arbeta med personen som bygger. Man kan hitta certifierade kontrollansvariga på bolagsverket på https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

Bygglov för ett tiny house (permanentboende)

Om du ska bygga ditt tiny house som ett permanentboende behöver du ansöka om bygglov (Undantag – se nästa punkt). Jag har klistrat in en lista som Göteborg stad har satt ihop på deras officiella sida som är en checklista på det man behöver skicka in vid ansökan om bygglov.

“När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

Handlingar inför bygglov:

 • Ansökan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Kontrollansvarig (KA)

Handlingar inför startbesked:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar
 • VA-anslutning (kopia på beställning)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Projekterings-PM geoteknik”

Du hittar denna lista samt beskrivning av varje punkt på göteborg stads officiella sida (leta efter Nybyggnation av en- eller tvåbostadshus) – https://goteborg.se

Bygga tiny house utan bygglov - Komplementbyggnad (Attefallshus)

Som jag nämnde högre upp i inlägget behöver man inte bygglov om ens tiny house håller sig inom de riktlinjer som finns för attefallshus/bolundare. Man behöver dock skicka in ansökan om startbesked för bygget. Nedan har jag klistrat in en lista som Göteborg stad har satt ihop på deras officiella sida som är en checklista på det man behöver skicka in om man endast söker om startbesked.

“När du vill ha startbesked för att bygga en ny komplementbyggnad på max 25 kvm eller ett komplementbostadshus på max 30 kvm till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

 • Ansökan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
 • Godkännande från grannar (närmare gräns än 4,5 meter)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Redovisning av brandavskiljning mellan byggnader (om avståndet understiger 7 meter)

Om komplementbyggnaden ska användas som komplementbostadshus behövs dessutom:

 • Kontrollansvarig (KA)
 • Energiberäkning”

 

Tidsbegränsat bygglov - Enklare val för de med tiny house?

Observera – Det verkar som att det finns ett tredje alternativ, nämligen tidsbegränsat bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov är som det låter ett bygglov man kan ansöka om då bygget kommer ha en tidsbegränsning. Man kan ansöka om bygglov för högst 10 år fram i tiden, och kan förlänga ett sådant bygglov med högst 5 år i taget. Ett tidsbegränsat bygglov får dock ej överstiga 15 år totalt.

Vad är då ett tidsbegränsat bygglov? Citerat från Boverket.se – ”Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar av byggnader såsom väsentligt ändrad användning, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar”.

”Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet.”

Ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål får ges om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • ansökan avser nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål,
 • platsen där byggnaden ska placeras kan återställas,
 • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
 • någon, några eller alla förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Ett sådant tidsbegränsat bygglov får enbart beviljas för nybyggnad av bostadshus och tillhörande åtgärder, såsom exempelvis miljöhus, plank eller parkeringsplatser.”

Som jag tyder det kan ett tidsbegränsat bygglov alltså underlätta för den som vill bo semi-permanent i sitt tiny house. Som jag tyder det är det lättare att godkännas vid ansökan om tidsbegränsat bygglov och man verkar kunna bygga utanför detaljplanerat område om man inte påverkar marken man står på permanent.

Om du vill läsa mer om tidsbegränsat bygglov kan du göra det hos Boverket på https://www.boverket.se

Att bygga ett tiny house utanför riktlinjerna

Det är en hel del regler att förhålla sig till och det kan verka överväldigande för många. Det finns de som väljer att köra på utan att förhålla sig till alla regler som finns. Man kan till exempel hyra en del av någons tomt, och dra elkablar samt vatten från huvudbyggnaden för att slippa koppla sig till kommunens nätverk. Det kan verka lockande men tänk på att om kommunen ser att man bygger/parkerar olagligt finns det en risk man måste betala höga böter och i vissa fall till och med riva sitt tiny house.

Jag anser att det bästa är att försöka hålla sig inom riktlinjerna, och att hålla en konversation med kommunen man bor i. I många fall vill kommunen faktiskt hjälpa en att uppnå de mål man har, och om det skulle uppstå hinder kan man fråga om hjälp.

Det stämmer att det idag finns en del regler som gör det lite extra komplicerat för oss som vill bo i ett tiny house men det betyder inte att det är omöjligt. Och om tillräckligt många går denna väg kommer kommunerna till slut vara tvungna att anpassa sina regelverk och göra det lättare för kommande generationer att bygga tiny houses.

Så var en del av de som driver på förändringen!

Fler källor om allmänna regler kring husbygge

Som du kanske märker länkar jag för det mesta till Boverkets hemsida. Det är för att den är en driven av en myndighet, och man kan räkna med att all den information man hittar där gäller. Nedan har jag listat några källor som jag har hämtat information ifrån.

Regler för byggande – https://www.boverket.se

Bygga nytt, om eller till – https://www.boverket.se

När du inte behöver bygglov – https://www.boverket.se

Bygga utan bygglov – https://www.boverket.se

Byggprocessen – https://www.boverket.se

Checklistor för byggärenden – https://goteborg.se

Disclaimer – Jag är ingen expert utan jag delar endast med mig av information jag har samlat ihop från olika källor. Det är viktigt att du kollar med andra källor och bildar dig en egen uppfattning.

Tack! /Mattias

Dela gärna inlägget!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på email
Email

Tack!

Mattias

Redaktör på LevaLitet.se

Du hittar fler relaterade inlägg längre ned efter annonserna!

Annons

Annons