Leva Litet

Hyra ut Attefallshus – Skatt och regler för dig som hyr ut!

Hyra ut Attefallshus – Skatt och regler för dig som hyr ut!

Inlägget kan innehålla samarbetslänkar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Bild: Poolhus

Hyra ut ett Attefallshus - Skatt & Regler

I detta inlägg tänkte jag gå igenom vilka skatteregler som finns om man planerar att hyra ut sitt Attefallshus.

Ett Attefallshus klassas som småhus och för beskattning av småhus finns det specifika skatteregler att förhålla sig till.

Det finns lite olika faktorer som påverkar hur du ska skatta på uthyrningen av ditt Attefallshus. Dessa är

  • Är huset endast avsett att hyras ut eller ska den även användas av husägaren att bo i? (Privatbostad eller näringsfastighet).
  • Hur stor del av året ska Attefallshuset hyras ut?
  • Hur stora kommer hyresintäkterna vara?
  • Hyr du ut till enskilda personer under långa perioder eller hyr du ut till olika personer under korta perioder?
Nedan går jag igenom de olika delarna i detalj.

Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet

Det finns regler kring hur länge man får hyra ut sitt Attefallshus under ett år innan det klassas som en näringsfastighet. Om fastigheten klassas som näringsfastighet behöver man förhålla sig till andra regler och kan vara tvungen att betala moms på uthyrningen.

I detta inlägg går jag främst igenom de regler som gäller vid uthyrning av privatbostad, så det gäller att du först får klarhet kring vad just ditt Attefallshus räknas som.

Vad är då en privatbostadsfastighet?

Detta är citerat från Skatteverket – ”Bara småhus med tomtmark och obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet. Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Huset ska dessutom vara privatbostad. Det innebär att det ska användas (eller vara avsett att användas) för permanent eller fritidsboende för ägaren eller av en till ägaren närstående person. För obebyggd tomtmark ska avsikten vara att marken ska bebyggas med privatbostad.

Om mer än 50 procent av ytan i ett enfamiljshus används (eller är avsett att användas) för permanent- eller fritidsboende av ägaren eller närstående, är det en privatbostadsfastighet. Ett tvåfamiljshus ska användas till minst 40 procent för permanent- eller fritidsboende av ägaren eller närstående för att det ska räknas som privatbostadsfastighet.

En fastighet som inte är privatbostadsfastighet är näringsfastighet.”

Huset behöver även användas, eller avses att användas till mer än 50% av året som permanent boende eller fritidsboende av ägaren eller ägarens närstående för att klassas som privatbostad. Däremot skriver Skatteverket att det räcker med att huset avses användas i detta syfte. Skatteverket skriver – ”Det är tillräckligt att fastigheten är avsedd att användas som privatbostad. Skulle din fastighet vara uthyrd en längre tid till någon utomstående kan den trots det vara din privatbostad.”

Skatt vid uthyrning av Attefallshus

Dessa regler gäller för dig som hyr ut ett Attefallshus som faller inom ramen för privatbostad.

  • Du behöver endast betala skatt på hyresintäkter över 40 000 kronor.
  • Du får göra ett extra avdrag på 20% av hyresintäkten eftersom det räknas som småhus.
  • Du skattar 30% på det det resterande överskottet som är kvar efter avdragen. Detta ska deklareras som kapitalinkomst på inkomstdeklarationen.
Nedan beskriver jag hur det går till i praktiken.

Skattefritt under 40 000

När du ska betala skatten för uthyrningen av ditt Attefallshus får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. Detta schablonavdrag är enligt Skatteverket till för att täcka de kostnader som är kopplat till huset, som driftkostnader, lånekostnader, möbler, försäkringar osv.

Schablonavdraget gäller per bostad per år så om du hyr ut 2 hus som klassas som privatbostäder får du dra 40 000 i avdrag för varje hus.

Viktigt att tänka på är att om du vid första året inte har ägt huset hela året (säg om du blev ägare av huset i juni) ska du endast göra schablonavdrag för de månaderna som du var ägare av huset. Det vill säga 7 månader i detta fall.

Då får du räkna ut schablonavdraget på detta sättet.

40 000 (schablonavdrag) x 7 (månader) ÷ 12 (månader) = 23 333

Du får alltså göra ett schablonavdrag på 23 333 kr i detta scenario.

Extra avdrag på 20% för småhus

Det finns lite olika skatteregler som gäller beroende på vad den uthyrda byggnaden är klassad som. Attefallshus är klassat som småhus och detta betyder att man kan dra av ett extra avdrag på 20% från de totala hyresintäkterna. Detta avdrag är enligt Skatteverket till för att täcka kostnader som vatten, el, sophämtning med mera.

Så mycket behöver du skatta vid uthyrning av ditt Attefallshus

Det finns alltså två schablonavdrag för småhus. Ett avdrag på 40 000 och ett på 20% från de totala hyresintäkterna. Om det blir pengar över efter dessa två avdrag klassas det som överskott och detta ska i såna fall deklareras som kapitalinkomst på din inkomstdeklaration och du ska betala 30% i skatt på överskottet.

Exempel

Du hyr ut ditt Attefallshus under 6 månader för 10 000 kronor i månaden.

De totala hyresintäkterna blir då 60 000 kronor för året.

Du får dra av 40 000 i schablonavdrag.

Du får även dra av 20% från hyresintäkterna vilket blir 12 000 kr.

Totalt får du dra av 52 000 kr från 60 000.

60 000 – 52 000 = 8000.

Du har alltså ett överskott på 8000 kronor.

Detta överskott ska du betala 30% skatt på.

8000 x 0,3 = 2400.

Du behöver alltså betala 2400 kronor i skatt om du har hyresintäkter på 60 000 kronor. Detta överskott ska deklareras som kapitalinkomst i inkomstdeklarationen.

Så här beskriver Skatteverket det – ”Dra av av schablonavdraget och andra avdrag från din hyresintäkt. Om det blir ett överskott ska du ta upp överskottet från uthyrningen som en kapitalinkomst i din inkomstdeklaration. Du ska betala 30 procent i skatt på överskottet.”

Om du efter avdragen får en siffra som är negativ, säg om du endast skulle hyra ut för 30 000 kronor behöver du inte deklarera eller skatta någonting. Men observera – Du får inte göra avdrag i deklarationen om denna siffra blir negativ. Då kan det räknas som skattefusk.

Läs mer på Skatteverket

Ska du köpa Attefallshus?

Dela gärna inlägget!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på email
Email

Tack!

Mattias

Redaktör på LevaLitet.se

Du hittar fler relaterade inlägg längre ned efter annonserna!

Annons

Annons