Leva Litet

Attefallshus och Bolundare – Regler & skillnader på de två!

Attefallshus och Bolundare – Regler & skillnader på de två!

Inlägget kan innehålla samarbetslänkar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Attefallshus och Bolundare

När detta inlägg först skrevs talades det om Attefallshus och Bolundare, men sedan i Augusti 2020 har Boverket slopat termen Bolundare.

Nu finns det alltså bara Attefallshus, men du kan fortfarande använda Attefallshus i olika syften och det finns lite olika regler att förhålla sig till beroende på vilket syfte du ska använda Attefallshuset i.

För att göra det enklare har Boverket delat in Attefallshus i två olika grupper.

Komplementbyggnad och Komplementbostadshus.

Nedan beskriver jag vilka regler dessa har gemensamt och vilka regler som är specifika för respektive.

Gemensamma regler för alla Attefallshus

Nedan är de gemensamma regler som gäller för alla typer av Attefallshus.

 • Attefallshuset får vara max 30 kvadratmeter stort.
 • Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver man grannarnas medgivande för att bygga utan bygglov.
 • Attefallshus får vara högst 4 meter höga från marken till taknock.
 • Enligt Boverket – ”Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.”
 • Man får bygga flera Attefallshus men tillsammans får husen inte överstiga 30 kvadratmeter på tomten.
 • Man behöver inte bygglov för att bygga huset, men man behöver ändå skicka in en ansökan om startbesked. Jag förklarar längre ned vad man behöver skicka in för uppgifter.
 • Man behöver en huvudbyggnad på tomten för att få bygga utan bygglov. Annars räknas Attefallshuset som huvudbyggnad.

Komplementbyggnad

Det finns några regler som är specifika om man väljer att bygga ett Attefallshus som komplementbyggnad, det vill säga om man inte ska bo huset permanent.

Man får inte bo permanent i en komplementbyggnad men man får använda huset som gäststuga, garage, poolhus, uthus osv. Man har inte lika många byggregler att förhålla sig till som när man bygger ett komplementbostadshus.

Komplementbostadshus

Om man planerar att bo permanent i Attefallshuset räknas det som komplementbostadshus.

Huset får vara högst 30 kvadratmeter stort. Man får som sagt bo permanent i huset men då gäller det att förhålla sig till Boverkets byggregler som gäller för permanentboende. Det är huvudsakligen 3 områden man måste förhålla sig till när man bygger ett komplementbostadshus.

 1. Tillgänglighet – Huset måste vara utformat för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Man måste alltså ha tillräckligt med plats för att ta sig fram i huset. Läs mer om detta på Boverkets del om tillgänglighet
 2. Utrymmen – I en permanentbostad kräver reglerna att huset alltid ska ha utrymme för vissa nödvändigheter. Det kan vara sovrum, toalett, kök och daglig samvaro. Läs mer om detta på Boverkets del om utrymmen
 3. Energikrav – När man bygger ett nytt hus säger reglerna att man endast får använda ett visst antal kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år. Energikraven kan även påverka hur välisolerat huset måste vara. Läs mer om detta på Boverkets del om energikrav.

Eftersom det är en del regler att förhålla sig till när man bygger ett komplementbostadshus kan de verka lite komplicerat. Men det låter ofta svårare än vad det är i praktiken. Om du utformar huset själv så tänk bara på att man ska kunna leva i huset året runt (isolering och el-förbrukning), och man ska även kunna ta sig fram utan problem.

Huset ska vara utformat så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna ta sig till de olika utrymmena. I ett litet hus gäller det alltså bara att inte ha för smalt.

 
Tänk på detta! – Om du inte bygger ett eget hus och istället köper ett nyckelfärdigt Attefallshus, dubbelkolla med leverantören om huset uppfyller kraven för permanentboende! Man vill inte beställa ett hus för 600 000 och sedan få bygget nekat av kommunen för att det är utformat på fel sätt.

Bygglov och startbesked

När man ska bygga ett Attefallshus behöver man som sagt inte skicka in ansökan om bygglov. Man behöver dock skicka in ansökan om startbesked, vilket innehåller nästan exakt samma uppgifter som vid bygglov. Kraven är dock inte lika hårda, och det är väldigt sällan ett Attefallshus får startbeskedet nekat. Om startbeskedet skulle nekas kan man också överklaga beslutet.

Nedan är ett utdrag från en lista som Göteborg stad har på deras officiella hemsida. Listar går igenom vad man behöver skicka in vid ansökan om startbesked.

“När du vill ha startbesked för att bygga en ny komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på max 30 kvm till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

 • Ansökan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
 • Godkännande från grannar (närmare gräns än 4,5 meter)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Redovisning av brandavskiljning mellan byggnader (om avståndet understiger 7 meter)

Om byggnaden ska användas som komplementbostadshus behövs dessutom:

 • Kontrollansvarig (KA)
 • Energiberäkning”

Det är bra att notera att vid bygge av komplementbostadshus behöver man en kontrollansvarig som kontrollerar bygget ett par gånger under byggets gång. En kontrollansvarig är en certifierad person som ska se till att upprätta den byggplan som är satt för bygget. Personen ska vara självständig och får alltså inte vara släkt eller arbeta med personen som bygger. Man kan hitta certifierade kontrollansvariga på bolagsverket på https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

Fler källor

Dela gärna inlägget!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på email
Email

Tack!

Mattias

Redaktör på LevaLitet.se

Du hittar fler relaterade inlägg längre ned efter annonserna!

Annons

Annons